Νυκτός: 210 4933777
Κινητό: 6944 100636
Τηλέφωνο: 210 4131380
MUL-T-TLOCK OMEGA PLUS
FIAM X1R κλειδαριές
ISEO Μηχανοτρονικές κλειδαριές
Ανακατασκευή κλειδιών αυτοκινήτων

.

Ανταλλακτικά κλειδιών για την αντικατάσταση των παλιών φθαρμένων πλαστικών του κλειδιού με την ιδια ακριβώς εμφάνιση και διαστάσεις με το παλιό. Επισκευάζουμε σπασμένα, χαλασμένα ή φθαρμένα κλειδιά αυτοκινήτων με immobilizer και τηλεχειρισμό, με χαμηλό κόστος. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες επισκευής κλειδαριών και κλειδιών καθώς και κατασκευή χαμένων κλειδιών.